Yağmurlu bir günde 3 yk ve 1 k(ahvaltı)

Yağmurlu bir İstanbul günü, derneğin yönetim kurulu üyelerinden Alper, Doruk ve Onur buluştular (Hakan’ın durumu akşamdan belliydi >8-)). Birkaç saat sohbet ettiler.

20 Aralık 2008

Posted In: Yk

Üye kartları kutusu açılır…

Dernek üyelerinin bir kısmı uzun süre LKD’ye üye olduklarını belirten bir üye kartları olmasını istemişlerdi. 2005 yılının başlarında Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi’nin kart basılan merkeziyle görüştü, bize seve seve yardımcı olmayı kabul ettiler. Üzerine konulacak bilgiler tartışıldı, farklı tasarım örneklerine bakıldı ve sonunda ilk kez Mayıs 2005’te toplu bir kart basımı yapıldı. O sene şenliğe gelen insanlar kartlarıyla mutlu bir biçimde şenlik alanından ayrıldılar. Zaman zaman tekrar basılan kartlar dernek etkinliklerinde ve standlarda sahiplerine ulaştırıldı.

Bu yöntemin iyi tarafı, gerek postada yaşanabilecek problemleri (posta adresi eski/yok, mektup kayboldu, vb) gerekse de maliyeti yok etmesiydi. Kötü tarafı ise fiziksel olarak etkinliklere gelmeyen insanların kartlarını teslim alamaması, sürekli Türkiye’yi dolaşan kartların bazen kaybolabilmesi ve kime kartının verildiğinin kaydının tutulmasının zorluğu oldu.

Yönetim kurulu olarak ilk düşündüğümüz konulardan biri üye kayıtları olduğundan, üye kartları da doğal olarak gündeme geldi. Daha önce tüm üyelere öntanımlı olarak kart basılıp iletilmeye çalışılıyordu. Bunu bir “zorunluluk” olmaktan çıkarıp, sadece “isteyen” üyelere kart basılmasının çok daha anlamlı olacağında hemfikir olduk. Tüm Türkiye’de (hatta yurtdışında) üyeler olduğundan posta konusunda yaşanacak problemlerden de kaçış olmadığında anlaşıp, kartları posta yoluyla göndermekte karar kıldık. Bunun üzerine Temmuz ayında üyelere yolladığımız üye profil anketine bir de “üye kartı istiyor musunuz?” sorusunu ekledik ve “evet” yanıtı verenlerden bir “kartları basılacak insanlar” listesi oluşturduk.

Öncelikle derneğin elinde basılı bulunan üye kartlarının dağıtımına giriştik. Kartların basımı Bilkent Üniversitesi’nde yapıldığından, Ankara’da kartların dağıtımını yapacak biri için lkd-uye listesinde gönüllü sorduk, ses çıkmadı. Bir daha yokladık listeyi, iki üye “Ankara’da olacak demeseniz, ben yapardım” diye sitem etti, biri Bursa’dan biri Adana’dan.

İleride her kart basımında kart dağıtmak için önce başka şehre göndermek çok anlamlı olmayabilirdi ama eldeki birikmiş kartları dağıtmak için çok rahat yapılabilirdi. Böylece nazik tekliflerden ilkini kabul ettik. Durmuş Uğur Karatay eldeki kartları paketleyip Bursa’ya gönderdi kargoyla. Dernek üyemiz Gürkan Yılmaz da, daha bugün eline geçen 233 kartın hangi üyelere ait olduğunun bir listesini bir çırpıda çıkarıverdi.

233 üyeden son 6 ay içerisinde güncel posta adresi bildirmemiş üyelerimize birer e-posta gönderdik. Yanıt verecek üyelerin kartlarını ayrı ayrı zarflara yerleştirip, üzerlerine adreslerini yazıp, PTT’ye götürmek için hazır biçimde bekliyor 🙂

Sonra mı… Üye kartı istediğini belirten üyelerden bu 233 kişi arasında yer almayanları belirleyip, onların üye kartlarını basmak için hazırlıklara girişeceğiz.

20 Aralık 2008

Posted In: Yk

Bilişim Sektöründe Örgütlenme ve Sendika

Son 8 aylık süreç içinde bir bilişim sendikası kurulması gündemde. Yoğun bir çalışma sürüyor. Üyelerimizden Erhan Ekici de bu konuyu LKD gündemine taşıdı.

lkd-uye listesinde yapılan tartışmaların ardından diğer üyelerden gelen görüşleri yine Erhan derledi ve bir açıklama haline getirdi. Türker Gülüm her zaman olduğu gibi basına gitmeden önce açıklamayı gözden geçirerek ufak-tefek düzenlemeler yaptı.

Dün akşam dernek antetine yerleştirilen basın açıklaması basın merkezlerine fakslandı ve e-posta ile gönderildi, özgür yazılım camiasına e-posta ile duyuruldu.

18 Aralık 2008

Posted In: Yk

Alınan Kararların Belgelenmesi

Derneğin yönetim kurulu olarak zaman içerisinde birçok karar alıyoruz. Bazıları gündelik işlere yönelik olurken, bazıları da ileride tekrarlayacak davranışlara ilişkin politika belirleyici kararlar oluyor. Daha sonra aynı durumla tekrar karşılaştığımızda aynı kararı uygulama şansımız oluyor, tekrar tartışma yükünden kurtuluyoruz.

Bu güzel mekanizmanın karşısında zaman gibi acımasız bir düşman var :). Zamanla insanlar aldıkları kararların tam olarak ne olduğunu (ve niye olduğunu) hatırlayamıyorlar ve arşivlere dönüp tartışmalara bakma ihtiyacı doğuyor. Büyük bir mesaj yığını arasında ilgili başlığı bulmak bir dert, içinden ne karar verildiğini çıkarmak ayrı bir dert. Daha da önemlisi bayrak değişimi oluyor, o zaman başta böyle bir kararın alındığını bilmek gerekiyor ki, e-postalarda aranılabilsin.

Bu soruna çözüm olarak 5 sene önce detaylı toplantı raporları tutulmaya başlandı. O dönem her iki haftada bir toplantı yapılırdı, o nedenle hemen her kritik karar toplantı notlarında yer alırdı. Geriye dönüp o raporları tarayıp alınan kararları bulabilir/hatırlayabilirdik. Geçen yönetim döneminde ise birçok karar derneğin resmi karar defterine yazarak belgeleme yöntemi kullanıldı.

Biz çok daha az fiziksel toplantı yaptığımızdan, kararların çoğu toplantılardan çok e-posta listesinde yazışılarak alınıyor. İlk birkaç ay hayat güzeldi. Hem daha taze olduklarından hem de tuttuğumuz bu günlük sağolsun, birçok kararı rahatlıkla hatırlayabiliyorduk. Aylar geçtikçe bu iş zorlaşmaya başladı. Zaman geçtikçe unutmaya başladık. Bir de “bizden sonra nasıl hatırlanacak bunlar” kaygısı sardı.

Bunun üzerine Ekim sonunda wiki’de “YK Kararları” başlıklı bir web sayfası hazırlayalım dedik. En azından kısa kısa kararları yazabilirsek, ne olduğunu hatırlayabilir, gerekçesini dönüp arşivlerde arayabiliriz dedik. Fırsat bulup bu fikrimizi hayata geçirmemiz bugünü buldu, eh, geç olması hiç olmamasından iyidir :). Geç olması tabii bize ek olarak arşivleri tarayıp, geriye dönük kararları tamamlama işi çıkarıyor :/.

Aslında kararların nedenlerini de bir ek sayfada yazmak gerekli ya da ilgili e-posta ipliğine (thread) bağlantı vermeyi istiyoruz ama bu da ek iş elbette. Şimdilik kararlarla başlayalım, o belgelemenin bir altından kalkalım, gerisini de zamanla tamamlamayı hedefleyebiliriz.

16 Aralık 2008

Posted In: Yk

Kasım Ayı Üye Bülteni Yayınlandı

Linux Kullanıcıları Derneği’nin yapmış olduğu çalışmaların konsantre bir şekilde anlatıldığı aylık üye bülteninin Kasım sayısını geçen iki ayda olduğu gibi bu ay da Seyfi Genç hazırladı. Bülten tüm üyelerimizin e-posta adreslerine gönderildi.

15 Aralık 2008

Posted In: Yk

Dernek logo/amblemi yeniden çizildi

Elimizde derneğin logosunun kaliteli olarak sadece derneğin kuruluşu sırasında (2000) bir grafiker tarafından hazırlanmış PSD hali bulunuyordu. Enver Altın’ın buna dikkat çekerek, kapalı bir biçemde logomuzun bulunmasının derneğimize yakışmadığını ifade etmesi üzerine konuyu haftasonu lkd-uye e-posta listesinde gündeme getirdik.

Daha bir saat geçmeden üyelerimizden Umuthan Uyan logoyu ölçeklenebilir SVG biçeminde yeniden çizmişti bile. Artık özgür yazılımlarla logoumuzu istediğimiz şekilden şekile sokabiliyoruz 🙂

01 Aralık 2008

Posted In: Yk

Üye kayıtlarının güncellenmesi maratonu sürüyor

Derneğin 9 yıllık tarihinde birikmiş olan üye bilgilerinin güncellenmesi ve dernek üyeleri arasında iletişimi tekrar sağlıklı hale getirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasına koymuştuk. Birçok üyenin e-postası, telefonu, adresi zaman içinde değişmiş ancak bunu derneğe iletmedikleri için şu anda dernekten haber alamıyorlar, belki de derneğe üye olduklarını bile unutmuş durumdalar.

Bugün Doruk ve Serdar Dalgıç birkaç saatlik bir çalışma ile bu dönemki yönetim kurulu göreve geldikten sonra geçen 5 aylık süre zarfında kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan üyelerin bir listesini çıkardı. Listelerden, yazışmalardan, anketlerden, oylamalardan çıkarılan bilgilerle oluşturulan bu listedeki üyelere “sesimiz geliyor mu, lütfen yanıt verin” diyen birer e-posta attık. Birkaç saat içinde bu üyelerin 25’inden yanıt gelmişti bile 🙂

Bu sürecin de sonunda hala ulaşamadığımız üyelerin artık dernekte kayıtlı e-posta adreslerinin değiştiğini düşünerek farklı kanallardan onlarla iletişim kurmaya çalışacağız.

Tabii birçok kaynaktan bilgi derleyerek, çeşitli ufak betiklerle yaptığımız bu liste oluşturma işlemi sırasında hata olmadı da değil (gözle de taramamıza karşın). Örneğin derneğin şu anda görev alan yönetim kurulu üyelerinden Hakan’a “sizden haber alamıyoruz” diye e-posta gönderdik yanlışlıkla :// :))

30 Kasım 2008

Posted In: Yk

Mini mini bir toplantı

Doruk’un yolunun İstanbul’a düşmesi üzerine dün Beşiktaş’ta ufak bir yönetim kurulu toplantısı yaptık. Pestili çıkmış Onur’un uykusuna kıyamadığımız için onu evinde bıraktık.

Bu sefer “dışarıda” değil, Hakan’ın misafirliğinde Uygun Teknoloji’nin ofisinde oturduk. Elbette bu “beslenmemizi” engellemedi, dışarıdan yemek istedik 🙂

Sohbet o kadar koyuydu ki, 13:00’te başladığımız sohbeti, 19:00 sularında zorla bırakabildik. Son bir saati “gerçekten kalktık gidiyoruz” diyerek toplanıp, sohbete tekrar dalıp çıkamamakla geçti. Elbette son dakikada fotoğraf çekmediğimizi farkedip; fotoğraf makinasının programlı çekmeye nasıl ayarlandığını çözmekle (yine) bir 5-10 dakika harcamamızın da katkısı olmadı değil 🙂

23 Kasım 2008

Posted In: Yk

Bilişim sivil toplum kuruluşları Bilişim 08’de buluştu

Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Bilişim ’08 tüm hızıyla sürüyor. Bugün Türkiye’de bilişim sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşlarının başkanları biraraya geldi. Derneğimizi temsilen Doruk da aralarındaydı.

Sabah STK-Forum oturumunda dinleyicilerle beraber 2.5 saate yakın bir süre Internet yasakları ve ekonomik kriz başlıkları konuşuldu. Dernek adına özgür yazılımın kriz döneminde getireceği açılımları, iş modellerini dile getirdik. Lisansa harcanan ücretlerden bahsedip, çoğu kurumun bilgisayar alımı içerisinde bunu gözden kaçırdığına dikkat çektik.

Beraber yenen yemeğin ardından ikinci bir 2.5 saatlik bir toplantıyla STK’lar daha yoğun fikir alışverişlerinde bulundular.

20 Kasım 2008

Posted In: Yk

Yedek hayat kurtarır

Linux ve özgür yazılımlar güvenirlikleri ile insana zaman zaman yedek almayı unutturabiliyor. “Durduk yerde” bir hata yapmadıkları için, yedeklere çoğu zaman başvurmak zorunda kalmıyor sistem yöneticileri.

Dernekte geçmişte yedek eksikliğinden dolayı yaşanmış kayıplar da oldu. Örneğin geçmişte bir disk arızası nedeniyle yedekleri olmadığı için derneğin 2000-2001 arasında yaptığı 1.5 yıllık seminer çalışmalarının arşivi yitirilmişti. Gidenin dönüşü olmuyor çoğu zaman :(.

Sistem yöneticiliği görevini üstlenen üyelerimiz dernek sunucularının yeniden düzenlenmesi ile uğraşırken, daha verimli bir yedekleme sistemi oturtmaya özen gösterdiler. Bazı disklerin RAID’leri devreden çıkmış, onları düzenlediler, artık tüm sistemlerimiz RAID’li çalışıyor. Kurdukları BackupPC yazılımı ile beraber bu yedek alma işlemini daha yönetilebilir hale getirdiler. Yeni sunucu için alınan disklerle beraber disk yeri açısından rahatlayınca, daha çok veri de düzenli olarak yedeklenmeye başlandı.

18 Kasım 2008

Posted In: Yk