TBD Ulusal Bilişim Kurultayı Danışma Kurulu Toplantısına Katıldık

Türkiye Bilişim Derneği’nin 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenleyeceği 32. Ulusal Bilişim Kurultayı[1] etkinliğinin Danışma Kurulu, 10 Temmuz 2015 Cuma günü 14.00-17.00 arasında toplandı. Toplantıya LKD adına yönetim kurulu üyesi Adil Güneş Akbaş katıldı.

Toplantının ilk kısmında TBD yetkilileri tarafından etkinliğin tarihçesi ve bu yılki planlamalar hakkında bilgi verildi. Ardından ikinci kısımda katılımcılardan etkinliğin içeriğine dair öneriler alındı.

32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda ele alınacak konu başlıklarına LKD olarak bizim de bazı önerilerimiz oldu. Bilişim dünyasının en güncel konularından birinin geçtiğimiz haftalarda patlak veren “Hackingteam skandalı” olduğunu, gözetim uygulamalarının yeniden yoğun biçimde gündeme geldiğini ve düzenlenecek olan kurultayda da bu konunun ele alınması gerektiğini belirttik. Kişisel verilerin korunması ve özel hayatın mahremiyetine saygı gösterilmesi konusunda Türkiye’de de güçlü bir kamuoyu oluşturulması adına bu kurultayın önemli bir olanak sağlayabileceği için oturumlarda mutlaka bu konulara yer verilmesini önerdik. Gözetim ve sansür uygulamalarından korunmak konusunda özgür yazılımların özel mülk yazılımlara göre daha ileride olduğunu, bu sebeple kurultayda özgür yazılımların kullanımını teşvik edici ve öğretici içerikler sunulabileceğini, gerekirse bu yönde sağlanacak içeriğe ve düzenlenebilecek atölyelere katkı sağlayabileceğimizi ilettik.

Sadece gözetim ve sansüre karşı kullanım açısından değil, Türkiye’nin bilişim alanında ilerleme kaydetmesi açısından da özgür yazılımların önemine vurgu yaptık. Özel mülk yazılımların ithal edilmesine dayanan bilişim politikalarıyla bilişim alanında üretken hale gelmenin gecikeceğini, özgür yazılımların bu noktada sağladığı avantajlar sebebiyle teşvik edilmesi gerektiğini ve düzenlenecek etkinlikte de buna yer verilmesinin önemli olduğunu belirttik. 7 Haziran’daki milletvekili seçimleri öncesi çeşitli siyasal partilerin özgür yazılıma değindiklerini hatırlatıp, bu vesileyle, kurultaya çağırılacak olan siyasi parti temsilcilerinden bu konuyu ele almalarının istenebileceğini söyledik. Başta kamu kurumları olmak üzere, bilişim alanında çalışanların hak kayıplarına uğradığına, taşeronlaşma ve güvencesizlikle karşı karşıya kalarak yaşadıkları sorunların gün geçtikçe arttığına, kurultayda bu konuya yer verilmesi gerektiğine değindik.

Son olarak, Türkiye’de İnternet erişim ücretlerinin diğer ülkelerin birçoğuna göre daha pahalı olduğunu, İnternet erişimini insan hakkı olarak kabul eden bazı ülkelerin bulunduğunu ve bunu örnek alarak Türkiye’de İnternet erişiminin ucuzlatılması ve yaygınlaşması konusunun kurultay gündemine alınmasını önerdik.

[1] http://www.bilisim.org.tr/

13 Temmuz 2015

Posted In: Yk