Belge yaz yaz bitmiyor

Geçen yıl Kasım ayında e-posta listelerinde yapılan temizlik sonrasında, e-posta listeleri bir düzene sahip olmuştu. Ancak bu listelerin tam bir listesinin sadece sistem yöneticileri tarafından alınabildiği farkedilince Doruk (Fişek) kolları wiki’de bir belge oluşturmak için sıvadı. E-posta listelerini amaç, üye olanlara, artık kullanılıp/kullanılmadıklarına göre sınıflandırıp, ne işe yaradıklarıyla beraber wiki’ye yerleştirdi. Dile kolay, bugün işlevini yitirmiş listelerle beraber bugüne kadar tam 85 tane e-posta listesi olmuş derneğin.

Günün ikinci belgesi ise, derneğin ilgili bulunduğu alan adlarının bir listesinin, açıklamalarının ve sorumlularının bulunduğu bir sayfa hazırlanması oldu. Derneğin kendi kullandığı 3 alan adı bulunurken, diğer toplulukların/projelerin kullanmasına yardımcı olduğu 12 tane alan adı bulunuyor.

Bir üçüncüsü, dernekte hangi alan adında hangi web uygulaması kullanıyor envanterinin çıkarılması oldu. Böylece hem güncellemelerin takibi kolay olacak, hem de dernekte nerede ne uygulama kullanıldığı sorusunun yanıtı kolaylıkla bulunulabilecek.

27 Haziran 2009

Posted In: Yk