liste.linux.org.tr web sayfaları svn’de

Derneğin e-posta servisi ile e-posta listeleri, web sitelerinden ayrı bir sunucuda bulunuyorlar. Servislerin ayrı olması, sunucuların herhangi birinde bir sorun olduğunda alternatif bir iletişim yönteminin hala kullanılabilir durumda olmasını sağlıyor. Web sunucusunda bir problem olduğunda e-posta servisi çalışmaya devam ediyor, e-posta servisinde bir problem olsa bile web üzerinden hala iletişebiliyoruz.

Listeci arşivleri de web üzerinden sunulduğu için e-posta sunucusunda da bir web servisi çalışıyor. Ama tek verilen web hizmeti o olduğundan, sistem yöneticileri de normalde web sitelerinin güncellenmesi için kullanılan servisleri onun üzerinde çalıştırmamayı tercih ediyorlar. liste.linux.org.tr web sitesi sadece liste arşivlerine değil, aynı zamanda listeler hakkında bilgi veren sayfalara da ev sahipliği yapıyor. Az güncellenen bir site olduğu için genelde problem olmuyor ama bu ufak-tefek güncellemelerin de sürekli ertelenmesine yol açabiliyor.

Buna daha iyi bir çözüm düşünülürken, liste.linux.org.tr web sitesinin arşiv olmayan kısmını web sunucusunda svn’de tutsak ve e-posta sunucusu sayfaları svn’den çekerek güncellese fikri atıldı ortaya. Web sitelerini svn’de tutmak zaten eskiden beri var olan bir düşünceydi, bu da iyi bir deneme olabilirdi.

Bunun üzerine svn servisinde erişim kısıtlı, web ekibinin ulaşabileceği web sayfalarına özel bir depo ve commit e-posta listesi açıldı. E-posta sunucusundaki web servisine .svn dizinlerine erişim izni vermeyecek şekilde ayar yapıldı. Depoya site yerleştirildikten sonra, liste.linux.org.tr web alanı da açılan svn deposundan güncellenebilir hale getirildi.

Artık hem web ekibinde yetki verilen herkes liste.linux.org.tr sitesini istediği zaman güncelleyebiliyor, hem de yapılan değişikliklerden herkes anında haberdar oluyor.

29 Ocak 2009

Posted In: Yk

Üye formları üye yazılımına monte oldu

Pazartesi günkü çalışma sırasında tarayıcı her bir üyenin formunu bir dosyaya karşılık gelecek şekilde kaydetmişti. Ancak tarayıcı üye formunda yazan üye numarasını bilemediğinden, dosya isimlerini tarih damgasından otomatik oluşturdu.

Formların kullanılabilir hale gelmesi için bir cengaverin bu dosyaların hepsine birer birer bakıp, formda yazan üye numarasını okuyup, dosya ismini uye_no.tif biçiminde değiştirmesi gerekti. Dernek üyelerinden Güngör Erseymen bu işi bir akşamda jet hızıyla gerçekleştirdi. Hatta çift olan formları ve eksik olanları da içeren ayrıntılı bir raporu da ekledi arkasına.

Tüm dosyalar üye numaralarına göre düzenlenmiş olunca, kullanılan üye yazılımında çok ufak bir değişiklikle üye formlarını üye yazılımına entegre edebildik. Artık üye işlerinde görev alan üyeler, doldurduğu üye formundaki bilgilere bakılması gereken bir üyenin formuna tek bir tıkla ulaşabiliyor.

28 Ocak 2009

Posted In: Yk

İstanbul’da Pazar buluşması

Pazar öğleden sonra Beşiktaş’ta Elma Cafe’de sadece dernek üyelerine ufak bir buluşma gerçekleşti. Amaç tanışmak, sohbet etmek ve dernekle ilgili kafalarımızda oluşan sorulara yanıt aramaktı.

Duyurulandan bir saat önce, aynı mekanda Onur şenliğin bu seneki yürütme kurulunda görev almaya talip olan Arda Çetin ve Barkın Kılıç ile buluştu. Şenlik konusunda diğer üyelerden biraz daha fazla sorumluluk üstlenen bu ikiliyi, önceden biraz hazırlamaktı hedef. Hakan akşam içmemesi gereken son kadeh yüzünden gecikmeli katılabildi bu üçlüye :). Görüşmenin “özel” kısmı düşünüldüğü kadar uzun sürmedi, erken gelen üyeler oldu ve onlar da sohbete katıldılar.

Derneğin organizasyonel yapısı, çalışma grupları, ekipler, genel konulardan bahsedildiyse de; laf döndü dolaştı şenliğe geldi. Hakan ofisine gidip, 2005’te hazırlanan şenlik organizasyon şemasının bir çıktısını yazıcıdan alıp geldi. Şenliğin organizasyonunda neler yapıldığı hakkında daha ayrıntılı konuşuldu, çeşitli noktalarda kafa yoruldu.

Birkaç saatin sonunda herkesin kafası davul olmuştu zaten, yavaş yavaş geyik dozu arttı ve sonunda tüm ortamı kapladı 🙂

28 Ocak 2009

Posted In: Yk

Alt Gezegenler

Gezegen’a kayıtlı XML kaynaklarını gruplara ayırdık ve onlardan birer gezegen daha oluşturduk. Bu işi biraz YK’nın isteği biraz da Gezegen takipçilerine alternatif sunmak için yaptık. Gezegen ana sayfasından da görebileceğiniz gibi artık sadece LKD çalışmalarını, kişisel günlükleri ve birden fazla kişi tarafından girdi yapılan toplulukları takip edebileceksiniz. Topluluklar Gezegen’ine bakınca da ne kadar az topluluk var demeden kendimizi alamadık ve hemen aklımıza gelen gruplara (Debian.tr, Ubuntu.tr, KDE.tr, Gnome.tr) birer eposta atıp topluluk sayfasında yer almak isterseniz bekleriz dedik. Aklımıza gelmeyen diğer tüm özgür yazılım gruplarını da topluluk sayfasına davet ediyoruz.

27 Ocak 2009

Posted In: Gezegen

Üye formlarının dijital ortama aktarılması

Üyelerin formlarındaki bilgilere gerektiğinde ulaşmak her zaman büyük bir sorun oldu. Derneğin tarihinde olan üye yazılımları üyelerle ilgili ancak temel bilgileri tutarken, üye formlarından bazılarındaki notlara ulaşmak gerektiği oldu. Bu tip bir durumda üye formunun ilgili klasörden fiziksel olarak bulunarak bakılması gerektiği için birçok çalışma paralel olarak yapılamadı. Çünkü üye formları aynı anda sadece bir yerde bulunabiliyordu. Tabii başka bir önemli nokta da üye formlarının “yedeği”nin olmamasıydı. Herhangi bir üye formu zarar görse, yerine koymamız mümkün değildi.

PK 500’e yeni gelen tüm üye formlarını Burak Usgurlu tarayip bilgisayara aktararak üye işlerine ilettiyor. Gerektiği zaman üyenin üye formuna bilgisayarda bakarak hareket edebilmenin inanılmaz bir rahatlık yaşattığını farkettik.

Üyelerin gerek iletişim bilgilerinin yenilerek hepsine tek tek ulaşılması ve dernekle bağlantılarının sağlanması, gerekse de yasal evrakların düzenlenmesi için üye formlarındaki bilgilere ulaşmak gerekliydi. Hem bunu kolayca yapabilmek, hem de bir “yedek” oluşturmak amacıyla üye formlarının hepsini tarayarak bilgisayara aktarma düşüncesi oluşmuştu bir süredir.

Üye formlarını kaybolma/tekrar almanın zaman alması/zarar görme riski nedeniyle bir üyeye teslim edip bırakamıyorduk (geçmiş acı deneyimler nedeniyle de), yönetim kurulu üyeleri olarak herhangi birimizin de buna ayıracak vakti olmamıştı. Formların fotokopisini çektirip birkaç üyeye bölerek bu işi yapalım dediğimizde, fotokopi çekmenin de az zaman almayacağını farkettik. O anda kafalarda ışıklar yandı, fotokopi çeker gibi tarayıp bilgisayara aktaran cihazlar vardı. Bunlardan hızlı ve iyi çalışan bir tanesini bulsak bu işi tek sefer de bitirebilirdik.

Dün akşam Volkan 1000’e yakın üye formunu içeren klasörleri ve yoldan Doruk’u ve Sinan Alyürük’ün eski ofisinden alınan malzemeleri de toplayıp Barış’ın ofisinin yolunu tuttu.

Yoğun trafik sayesinde ancak 19:00’da varabildiler. Onların eşliğinde müstakbel üyelerimizden Hüseyin Kaya tek tek tüm üye formlarını tarayıcıdan geçirmeye başladı.

Diğerleri de o sırada boş durmadı, üye defterlerini incelediler. Arkasına ismi yanlış yazıldığı için fotoğrafı hatalı yapıştırılmış bir üyenin fotoğrafını deftere zarar vermeden ameliyatla söküp, doğru yere yapıştırdılar.

Tabii saat itibarıyla karınlar kısa sürede acıktı ve kendimizi pizza yerken bulduk.

Yemek molasından sonra verimliliği arttırmak (ve sabahlamamak) için tarama kısmında 3 kişilik ekipler halinde çalışmaya başladık. Biri üye formunu klasörden çıkarıp tarayıcıya koyuyor, öteki tarayıcının kapağını kapatıp çalıştırıyor, bir başkası da işi biten üye formunu geri klasöre yerleştiyordu.

 

Barış’ın görev aldığı noktalarda ufak aksamalar oldu, çünkü üye formlarının göz ucuyla da olsa okumadan geçemedi. Tabii bu da o üyenin yad edilmesi, yaşanan öykülerin anlatılmasına yol açıyordu. Bol bol takıldık Barış’a nedenle.

Tarama işlemi bittiğinde, iş bitti diye düşünmüştük ama tarayıcının e-posta ile gönderdiği dosyaların e-postaların içinden alınıp bir dosya olarak kaydedilmesi biraz uğraştırdı. Hüseyin o işi tek başına yaptıysa da, kalan kitleye dakikaları saymak yordu. Hatta Barış hızını alamadı, Doruk’un dizüstü bilgisayarını kurcalamaya niyetlendi. Bir baktık ki temizleme sıvıları ve bezlerle dizüstünü temizlemeye girişmiş.

Sonunda dijital üye formlarını iki kopya olarak CD’ye bastık, biri üye defterlerinin yanına arşiv olarak kondu.

23:00 civarı evlere dağılmak üzere ayrıldık.

27 Ocak 2009

Posted In: Yk

Dijital üye fotoğraflarını birleştirmek

Eskiden basılmış üye kartlarının dağıtımı sırasında, üye yazılımında üye kartı istemiş ve kendilerine iletilmiş olan bazı üyelerin fotoğraflarının görünmediğini fark ettik. Bir üyenin dijital ortamda fotoğrafı olmadan üye kartını basamadığımız için, normalde bu üyelerin fotoğraflarının da üye yazılımında olması gerekirdi.

Bunun üzerine Volkan arşivlere daldı, geçen dönem üye kartı basımına giden dosyaları çıkardı. İlk basım ile üye yazılımındaki fotoğraf kayıtları birebir tutuyordu. Bunun üzerine ikinci bir seri daha çıkardı, oradaki listelerle karşılaştırarak üye yazılımında fotoğrafı bulunmayan 80 tane üyenin daha fotoğrafını ekleyebildik.

Bir 30-40 kadar üyenin ise fotoğraflarında üye yazılımındakinden ufak tefek farklılıklar olduğu gözümüze çarptı. Daha yakından inceleme sonucunda bu üyelerin fotoğrafların “elle” tek tek düzeltildiği ortaya çıktı. Çok geniş çekilmiş bazı fotoğraflar kesilerek daha “kişi”nin kendisini gösterecek biçimde düzenlenmiş, bazıları karttaki resim alanına göre ayarlanınca orantısı bozulacak diye fazla yerleri kırpılmış, renkleri ile oynanmış ve benzeri. Titizliğe hayran kalmamak elde değil. Geçen dönemlerde bu tarz bilinmeyen, ufak tefek ama zaman ve emek gerektiren nice işler yapıldı kim bilir diye düşünmeden edemedik…

25 Ocak 2009

Posted In: Yk

Envanter Çıkarmakta Nihayet Mutlu Son

Geçen yönetim kurulundan derneğe ait malzemeleri devralmak, hangi malzemenin kimde olduğunu bulmak için Haziran sonunda hummalı bir çalışmaya girişmiş ve 1-2 ay içerisinde hemen hemen tüm listeyi oluşturabilmiştik.

Hemen hemen diyoruz çünkü Sinan Alyürük’te kalan malzemeleri bir türlü elinden alamadık. O nedenle de o “çağrı” bir türlü kapanamadı. Ortağı olduğu kapanan eski şirketinin ofisinde bulunduğu için malzemeler, alınmaları biraz daha çetrefilli oldu. Bir süre Sinan karabataktı, sonra yurt dışına gitmesi gerekti, en sonunda geçen hafta valilik ziyareti sırasında Doruk onun ofisine uğradı. Ondan aldığımız iletişim bilgileri ile Sinan’ın eski ortağıyla bağlantı kurduk, kendisi sağolsun çok yardımcı oldu, Ankara’ya geldiği bu akşam malzemeleri almak için kendisiyle beraber Doruk ve Sinan eski ofise gittiler.

Kapıdan içeri girmesi biraz eski macera oyunlarını andırır bir haldeydi — Sierra “Key’s Quest” adıyla piyasaya sürebilirdi. Birkaç anahtar denendi olmadı. Bir evden alınan anahtar ile bir arabaya girildi, arabadan çıkan anahtar ile başka bir eve girildi, o evden çıkan anahtar da ofisin kapısını açtı.

Çeşitli malzemelerin arasından dernek malzemeleri ayıklandı. Bir “tuz”, penguen kıyafetleri, şenlikte yaka kartı ipi yapımında kullanılan ip yumakları, standlara iple asılan presli penguen karikatürleri, onlarca OpenCD, şenlikte ödül olarak kullanılan birkaç dizüstü bilgisayar çantasını ayıkladık. Aranan ve bulunamayanlar da oldu tabii :/.

Sonunda tam bir envanterimiz oldu.

Sinan’ın bu yazının günlüğe yazılmaması için tüm rüşvet girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığı için bu satırları okuyabiliyorsunuz 🙂

21 Ocak 2009

Posted In: Yk

Evrak işleri kapıyı çalınca

Ankara’da ikamet eden yönetim kurulu üyeleri (Volkan, Doruk, Shane ve Barış) bu akşam Söğütözü’ndeki 06 Cafe’de biraraya geldik. 2.5 saat süren toplantının ana gündem maddesi yasal evrak işleriydi. Beyanname, işletme defteri, üye defteri, karar defteri, üye formları ve daha birçok hiçbir penguenin uğraşmaktan keyif almayacağı işleri konuştuk.

Öyle olunca, cafe’de açık olan televizyonun da etkisiyle, sık sık farklı konulara savrulduk. İş hayatından, Türkiye meselelerine, Barış’ın telefonuna ve daha nicelerine…

19 Ocak 2009

Posted In: Yk

Akademik Bilişim yaklaşırken..

Sanırız gezegen takipçisi birçok kişinin haberi vardır, bu yıl Akademik Bilişim Konferansı 11-13 Şubat tarihlerinde Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde yapılacak. Gelenek olduğu üzere bu konferansta da LKD seminerleri için salon ayrılıyor ve biz de seminer-cg olarak bu salonda verilecek seminerleri düzenliyoruz. Etkinlik Şanlıurfa’da olunca, önceki etkinliklerdeki gibi çok konuşmacı ve konuşmacı başına bir seminer yerine bu kez taktik değiştirip, az konuşmacı ile ama her konuşmacının çokça seminer verdiği bir organizasyona gittik.

Mahmut Sedat Eroğul, Mustafa Karakaplan, Ali Erdinç Köroğlu ve Bora Güngören seminer vermeyi kabul ettiler. Enver Altın ve Necdet Yücel de seminer verecekti ancak Enver işleri sebebiyle, Necdet Hoca ise sağlık problemi nedeniyle konferansa katılamayacak. Biz seminer-cg olarak konuşma verecek olanlara da, bir şekilde veremeyecek olanlara da teşekkür etmek isteriz. Biliyoruz ki bu etkinlikte bizimle olamayan konuşmacılarımız başka bir etkinlikte seve seve seminer çağrımıza katılırlar. Ayrıca Necdet Hoca’ya da çok çok geçmiş olsun diyoruz. Program henüz netleşmediği için bu girdiye eklemiyoruz ancak çok yakında programın duyurusunu da yapacağız.

Kışın bitmesiyle beraber yepyeni seminer organizasyonları başlayacak. Henüz planlama aşamasında olan birçok seminer var. Gözünüz kulağınız bizde olsun…

19 Ocak 2009

Posted In: Seminer

Üyelerle iletişim için eski yk üyeleri devrede

Geçtiğimiz hafta derneğin çeşitli dönemlerdeki yönetim kurullarında görev almış üyelerinden oluşan lkd-gyk e-posta listesine hala e-posta ile iletişim kuramadığımız üyelerin bir listesini gönderdik.

Onlar da aralarından tanıdıkları insanların iletişim bilgilerini yazdılar, onlarla bağlantı kurmaya çalıştılar. Böylece şimdiden 15 üyemizle daha tekrar bağlantı sağlamış olduk.

19 Ocak 2009

Posted In: Yk