LKD Web son durum

Bu gün web-cg den sorumlu YK üyesi (kendisinin aynı zamanda dernek başkanı olması olayı biraz daha renklendiriyor) ile yaptığımız görüşmede web-cgde yürümeyen yada yavaş giden işleri konuştuk.

  • Lkd.org.tr deki plone’den kurtulunması,
  • Üyeyazılımı ekibini çalışmasının biran evvel kullanıma (en azından beta testlere) açılması,
  • Çalışma grubu içi ve diğer çalışma grupları ile olan iletişimdeki aksaklıkların giderilmesi,
  • İş takip sistemine yeni işler eklenebilmesi için mevcutların tamamlanması,

şeklinde kabaca sıralanabilir.

Bunun yanı sıra gunluk.lkd.org.tr de kullanmakta olduğumuz WordPress Mu güncellendi ve ftp ekibinin istediği anket özelliği sonunda sisteme eklendi. Sabırlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

30 Ekim 2008

Posted In: Web