E-posta Listeleri İçin Kurallar Yenilendi

Her şey ilk başta toz ve gaz bulutuydu. Bundan tam 15 yıl önce Türkiye’deki özgür yazılım camiasının kendi arasında iletişim kurabilmesi için linux@bilkent.edu.tr isimli bir e-posta listesi açıldı. Arşivdeki ilk mesaj liste kullanımı ile ilgiliydi.

E-posta listesi aracılığıyla haberleşen topluluk önce Linux Kullanıcıları Grubu, daha sonra da Linux Kullanıcıları Derneği şemsiyesinde örgütlendi. E-posta listeleri hem derneğin doğumunda hem de sürekliliğinde her zaman büyük rol oynadı. Ülkenin (ve hatta dünyanın) farklı yerlerine dağılmış olan topluluğun kendi arasında iletişimini sağlayan birincil araç oldu.

E-posta listelerinde tartışmalar zaman zaman hızla alevlenebiliyor, kişisel yazışmaya dönüşebiliyor ya da konu dışına taşabiliyor. Farklı kültürlerden insanların birarada bulunduğu bir ortamda kaçınılmaz olan bu durumu asgari düzeyde tutmak için liste yöneticileri (moderatörler) görev yapıyor.

E-posta listelerinin yönetimini dönem dönem üstlenen insanlar oldu. Pek yük dağılımı olamadı, genelde tüm teknik listeler için toplam bir, iyi olasılıkla iki liste yöneticisi oldu. Artık her e-posta listesinin farklı yöneticileri olsun; o listeyi aktif okuyan, takip eden, tanıyan kişilerden oluşsun diye düşündük.

Madem böyle yeni bir başlangıç yapıyoruz, e-posta liste kurallarını da bir gözden geçirelim, eksiğimiz varsa giderelim dedik. Internet etiği konusunda deneyimli bir üyemizden bunu rica ettik. Tanju Aktuğ bizi kırmadı, bir taslak hazırladı ve bunu dernek üyelerinin görüşüne sundu. Onlardan gelen geri beslemeler doğrultusunda belgeye son halini verdi.

Şimdi sıra her bir e-posta listesi için liste yöneticileri (moderatörler) belirlemeye geldi 🙂

01 Ekim 2008

Posted In: Yk