Üyeler Ne İstiyor?

Özgür yazılım çevresinde toplumun her kesiminden insanlar toplanıyor. Bilgisayarların hemen her meslek grubunda yoğun kullanımının olduğu kadar, özgür yazılımın topluma yönelik felsefesinin de bunda büyük payı var. Bu insan profili doğal olarak Linux Kullanıcıları Derneği’ne de yansıyor.

İlk zamanların aksine dernek üyeleri sadece Linux uzmanlarından ya da özgür yazılım aktivistlerinden oluşmuyor. Bazıları da sadece sempatizan, derneği “uzaktan” seviyorlar :). Her yıl bağış yaparak derneğe katkıda bulunmak istiyorlar. Ya da sadece özgür yazılımı desteklediklerinin bir simgesi olarak dernek üyesi olmaktan gurur duyuyorlar.

Geçmişte derneğin hangi üyesinin ne yapmak istediği, ne düşünceyle derneğe üye olunduğu bilinmediği için herkese aynı şekilde davranılıyordu. Artık farklı profillere göre farklı davranış şekilleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Örneğin farklı fikirlerin oluştuğu konuları sonuca bağlamak için dernek üyeleri arasında yapılan elektronik oylamalarla ilgilenmeyen üyelere “şu konuda oylama yapıyoruz, bu adresten oyunuzu verebilirsiniz” diyerek onları rahatsız etmek istemiyoruz.

İşte bu amaçla bir anket hazırladık ve bugün tüm dernek üyelerine e-posta ile gönderdik. Gelen yanıtlar ışığında birçok çalışmayı çok daha verimli yapabilmeyi umuyoruz.

25 Temmuz 2008

Posted In: Genel