İnternet Sansürüne Karşı Girişimlerin Birleştiği Toplantıdaydık

Cumartesi günü İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde 20+ sivil toplum kuruluş ve insiyatifinin gerçekleştirdiği “Sansüre Karşı Ortak Platform” toplantısına dernek üyelerinden Hakan Uygun, Mustafa Akgül, Ümit Ezerçe ve Mustafa Bodur katıldılar.

Bu toplantının sonucunda ortak paydalar temelinde resmi kurumsal kimliği olmayan bir çatı platform oluşturulması kararı alındı. İnternete sansüre karşı gerçekleştirilecek eylemlerin bu çatı üzerinden gerçekleştirilmesi, farklı organizasyonların gerçekleştirmek istediği eylemlerin bu çatı ile diğer organizasyonlara iletilmesi sağlanacak.

Platformun sansürün kaydını tutarak envanterini çıkarması ve bu bilgiyi kamuoyuna ulaştırma görevi üstlenmesi ve benzer uluslararası oluşumlarla ilişki kurarak evrensel işbirliğini geliştirmesi konuşulurken; Internet’te ve sokakta yapılacak birçok eylem önerisi görüşüldü.

Ortak platformun bir web sitesi, bu site üzerinde entegre grup ve iletişim faaliyetleri olacak. Siteyi hayata geçirmeyi ve diğer online iletişim çalışmalarını yürütmeyi dernek olarak üstlendik. Bu site üzerinden ve buna entegre olacak diğer kanallar üzerinden iletişimde bulunulması planlanıyor.

4 saat süren toplantıya toplam 80 kişi fiziksel olarak katılırken, 522 kişi de Internet üzerinden izledi.

21 Haziran 2010

Posted In: Yk