Bilişim 2009’da birlikte çalışabilirlik, STK toplantısı ve diğerleri…

bilisim09_birliktecalisabilirlik_paneli 
Derneğin genel sekreteri Volkan Evrin, Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Bilişim 2009 etkinliğinde sabah yapılan “Birlikte Çalışabilirlik” paneline dernek adına katıldı. Gecikmeli başlayan panelde, açık standartların sadece sözde kalmayıp fiilen uygulanmasının gerekliliğinin yanı sıra, özgür yazılımın birlikte çalışabilirlik olgusuna olan katkısını da vurguladı.

Bilişim alanındaki sivil toplum kuruluşları her ay İstanbul’da TBV’nin ev sahipliğinde biraraya geliyor, Hakan Uygun da LKD’yi düzenli olarak temsil ediyor. Yılda bir kez ise bilişim etkinliği kapsamında ev sahipliği görevini TBD üstleniyor ve STK’lar Ankara’da buluşuyor. Doruk Fişek de birlikte çalışabilirlik paneliyle paralel yapılan toplantıda derneği temsil etmek için etkinlik alanındaydı ancak programın kayması sonucu görevini Volkan’a devrederek alandan öğlen saatlerinde ayrıldı. Volkan, panelin üzerine dernek adına bir de bilişim STK’ları toplantısına katılarak yüksek performans gösterdi.

Dernek üyelerinden Bora Güngören, Türker Gülüm, Çağlar Ülküderner ve Ziya Karakaya da kendi kurumları adına çeşitli oturumlara konuşmacı olarak katılarak özgür yazılımı etkinlik gündemine taşıdılar.

19 Kasım 2009

Posted In: Yk