Müşavir peşinde Ekim baskısı

musavir-201009 
Dün Volkan (Evrin) ile Doruk (Fişek) en son Eylül başında görüştükleri, “bayram sonrası”na üye defterlerinin tamamlanması sözü aldıkları derneğin müşavir firmasına gittiler. Bayram sonrasında firmanın taşınma ve benzeri çalışmaları nedeniyle randevu uyuşturmak mümkün olmamıştı. Üzülerek üye defterleri konusunda hala yol alın(a)madığını gördüler. Firma geçen 1.5 ayda kendi iç yapısal değişiklikleri nedeniyle, pek derneğe ilgi gösterememişti.

İkili, umduklarından kısa süren görüşmenin ardından 15 gün sonra büyük olasılıkla tekrar günlerini/saatlerini uyuşturup müşavirin kapısını çalmak üzere ayrıldılar.

21 Ekim 2009

Posted In: Yk