Dernek kayıtları için profesyonel bir müşavir arayışı başladı

Şenliğin ardından gözlerimizi yeni “kilometre taşı”, derneğin Haziran’da yapılacak genel kurul öncesi yapılması gereken ya da yapılsa iyi olacak yasal/resmi işlere çevirdik.

Derneğin, tüzel bir kişilik olduğundan dolayı, devlete istediği zaman sunmak üzere tutması gereken çeşitli resmi evraklar bulunuyor. Derneğin tüm harcama/gelirlerinin işletme defterine işlenmesi, üye kayıtlarının tutulması ve evraklarının saklanması gerekiyor. 1000’den fazla üyesi olmuş bir dernek için bu kayıtları ciddi ve doğru tutmak, süreklilik gerektiren büyük bir iş gücü doğuruyor.

Bu durum, bugüne kadar dernekte görev almış tüm yönetim kurulu üyeleri için bir sorun oluşturdu. Hiçbirimiz “boş zamanlarında” sürekli bu işi yapamadığı için genellikle zorunlu zamanlarda uğraşılabildi. Çeşitli dönemlerde dışarıdan destek alınmaya çalışıldığı oldu ancak genelde bu kalıcı bir çözüm olmaktansa, anlık sorunları çözmeye yaradı.

Artık bizim çapımızda bir derneğe yakışır biçimde, bu kayıtların düzenli tutulması, resmi konularda içimizin rahat olması gerekiyor. Yönetim kurulunda görev alacak üyelerin, böyle bir yükün altına girmemesi, ağırlığının altında ezilmemesi gerekiyor.

Bu nedenle, derneğin “profesyonel” bir (mali) müşavirinin olması için çalışmalara başladık. Derneğin tüm fatura/ödeme/gelir takibinin, üye kayıtlarının/aidatlarının işlenmesinin günü gününe gerçekleştirmesini sağlayacak müşavir, derneğin tarihindeki ilk sabit gider kalemi olacak.

28 Nisan 2009

Posted In: Yk