Üye formları üye yazılımına monte oldu

Pazartesi günkü çalışma sırasında tarayıcı her bir üyenin formunu bir dosyaya karşılık gelecek şekilde kaydetmişti. Ancak tarayıcı üye formunda yazan üye numarasını bilemediğinden, dosya isimlerini tarih damgasından otomatik oluşturdu.

Formların kullanılabilir hale gelmesi için bir cengaverin bu dosyaların hepsine birer birer bakıp, formda yazan üye numarasını okuyup, dosya ismini uye_no.tif biçiminde değiştirmesi gerekti. Dernek üyelerinden Güngör Erseymen bu işi bir akşamda jet hızıyla gerçekleştirdi. Hatta çift olan formları ve eksik olanları da içeren ayrıntılı bir raporu da ekledi arkasına.

Tüm dosyalar üye numaralarına göre düzenlenmiş olunca, kullanılan üye yazılımında çok ufak bir değişiklikle üye formlarını üye yazılımına entegre edebildik. Artık üye işlerinde görev alan üyeler, doldurduğu üye formundaki bilgilere bakılması gereken bir üyenin formuna tek bir tıkla ulaşabiliyor.

28 Ocak 2009

Posted In: Yk