Üye kartları kutusu açılır…

Dernek üyelerinin bir kısmı uzun süre LKD’ye üye olduklarını belirten bir üye kartları olmasını istemişlerdi. 2005 yılının başlarında Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi’nin kart basılan merkeziyle görüştü, bize seve seve yardımcı olmayı kabul ettiler. Üzerine konulacak bilgiler tartışıldı, farklı tasarım örneklerine bakıldı ve sonunda ilk kez Mayıs 2005’te toplu bir kart basımı yapıldı. O sene şenliğe gelen insanlar kartlarıyla mutlu bir biçimde şenlik alanından ayrıldılar. Zaman zaman tekrar basılan kartlar dernek etkinliklerinde ve standlarda sahiplerine ulaştırıldı.

Bu yöntemin iyi tarafı, gerek postada yaşanabilecek problemleri (posta adresi eski/yok, mektup kayboldu, vb) gerekse de maliyeti yok etmesiydi. Kötü tarafı ise fiziksel olarak etkinliklere gelmeyen insanların kartlarını teslim alamaması, sürekli Türkiye’yi dolaşan kartların bazen kaybolabilmesi ve kime kartının verildiğinin kaydının tutulmasının zorluğu oldu.

Yönetim kurulu olarak ilk düşündüğümüz konulardan biri üye kayıtları olduğundan, üye kartları da doğal olarak gündeme geldi. Daha önce tüm üyelere öntanımlı olarak kart basılıp iletilmeye çalışılıyordu. Bunu bir “zorunluluk” olmaktan çıkarıp, sadece “isteyen” üyelere kart basılmasının çok daha anlamlı olacağında hemfikir olduk. Tüm Türkiye’de (hatta yurtdışında) üyeler olduğundan posta konusunda yaşanacak problemlerden de kaçış olmadığında anlaşıp, kartları posta yoluyla göndermekte karar kıldık. Bunun üzerine Temmuz ayında üyelere yolladığımız üye profil anketine bir de “üye kartı istiyor musunuz?” sorusunu ekledik ve “evet” yanıtı verenlerden bir “kartları basılacak insanlar” listesi oluşturduk.

Öncelikle derneğin elinde basılı bulunan üye kartlarının dağıtımına giriştik. Kartların basımı Bilkent Üniversitesi’nde yapıldığından, Ankara’da kartların dağıtımını yapacak biri için lkd-uye listesinde gönüllü sorduk, ses çıkmadı. Bir daha yokladık listeyi, iki üye “Ankara’da olacak demeseniz, ben yapardım” diye sitem etti, biri Bursa’dan biri Adana’dan.

İleride her kart basımında kart dağıtmak için önce başka şehre göndermek çok anlamlı olmayabilirdi ama eldeki birikmiş kartları dağıtmak için çok rahat yapılabilirdi. Böylece nazik tekliflerden ilkini kabul ettik. Durmuş Uğur Karatay eldeki kartları paketleyip Bursa’ya gönderdi kargoyla. Dernek üyemiz Gürkan Yılmaz da, daha bugün eline geçen 233 kartın hangi üyelere ait olduğunun bir listesini bir çırpıda çıkarıverdi.

233 üyeden son 6 ay içerisinde güncel posta adresi bildirmemiş üyelerimize birer e-posta gönderdik. Yanıt verecek üyelerin kartlarını ayrı ayrı zarflara yerleştirip, üzerlerine adreslerini yazıp, PTT’ye götürmek için hazır biçimde bekliyor 🙂

Sonra mı… Üye kartı istediğini belirten üyelerden bu 233 kişi arasında yer almayanları belirleyip, onların üye kartlarını basmak için hazırlıklara girişeceğiz.

20 Aralık 2008

Posted In: Yk