Bilişim 2008’e Doğru

Türkiye Bilişim Derneği’nin her yılın sonunda, Kasım ayında sektörü bir araya getirdiği, hem sona ermekte olan yılın değerlendirmesini yapıldığı ve hem de gelecek yılın ana gündem maddelerini oluşturacak vizyonu sunduğu Bilişim ’08 hızla yaklaşıyor.

Bilişim sektörünün bir parçası olan derneğimiz de, her yıl olduğu gibi Bilişim 2008’in parçalarından biri. Volkan genel sekreter ünvanı ile LKD’yi temsilen etkinliğin danışma kurulunda yer alırken, Doruk da dernek başkanı olarak bilişim sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının aynı masa etrafında toplanacağı ortak iletişim ortamı “STK Forum”da yer alacak.

29 Ekim 2008

Posted In: Yk