Merhaba

Linux Kullanıcıları Derneği’nin 5. genel kurulu 21 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Derneğin içinde bulunduğu durumun ve sorunlarının da değerlendirildiği genel kurul 4 saati aşkın bir sürede tamamlandı.

Genel kurulda derneği somut bir program ve ekip ile sahiplenen kimsenin olmaması nedeniyle, salonda tartışılan belirli ilkeler etrafında hemfikir 7 kişi liste olarak seçime katıldık ve salondaki üyelerinin oyları ile derneğin yeni dönem yönetim kurulunu oluşturduk.

Yeni dönem yönetim kurulu üyeleri olarak kendimizi kısaca tanıtmak isteriz.

– Doruk Fişek (başkan) : Derneğin 30 numaralı üyesi. 1998’den beri Linux Kullanıcıları Grubu/Derneği’nin bir parçası. 2001-2004 yılları arasında seminer çalışma grubu başkanlığı, 2004-2006 yılları arasında dernek yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve konferanslarında, dernek adına Linux ve özgür yazılımlar üzerine birçok konuşma yaptı. İlk 5 şenliğin çalışmalarında aktif görev aldı.

– Volkan Evrin (genel sekreter) : Derneğin 13 numaralı üyesi. 2000 yılından beri dinleyici ve sempatizani olarak bulunduğu dernek içinde 2006-2008 döneminde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

– Shane Shields (sayman) : Derneğin 613 numaralı üyesi. 2005 yılında derneğe katıldı. Son 1.5 sene, penguen çalışma grubunda elinden geleni arkasına koymadı.

– Alper Oğuz : Derneğin 126 numaralı üyesi. 2002’den beri Linux Kullanıcıları Derneği’nin bir parçası. SSS (sık sorulan sorular) ekibinde ve ilk yapılan şenlikte aktif görev aldı.

– Hakan Uygun : Derneğin 420 numaralı üyesi. 2002’den beri derneğin çevresinde. İlk 6 şenlikte kamera çekimleri başta olmak üzere birçok görev üstlendi. 2005-2007 yılları arasında e-dergi çalışma grubu başkanlığı yaptı. Geçtiğimiz dönemde yedekten denetleme kurulu üyeliği
görevine getirildi.

– Barış Özyurt : Derneğin 52 numaralı üyesi. 1999’dan beri Linux Kullanıcıları Grubu/Derneği’nin içinde. 2001-2004 yılları arasında web çalışma grubu başkanlığı, 2004-2006 arası dernek yönetim kurulu üyeliği yaptı. Dernek içinde irili ufaklı çeşitli görevler aldı.

– Onur Küçük : Derneğin 250 numaralı üyesi. 2002’den beri derneğin çevresinde. İlk 4 şenliğin organizasyonunda aktif görev aldı. 2004-2005 yılları arasında etkinlik/şenlik çalışma grubu başkanlığı/üyeliği yaptı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve konferanslarında, dernek adına Linux ve özgür yazılımlar üzerine birçok konuşma yaptı.

Tamamı derneğin çeşitli kademelerinde daha önce görev almış insanlardan oluşan yönetim kurulu, yasal olarak 2 senelik bir süre için seçildi. Tüzükte yapılan değişiklik ile yeni seçilecek olan yönetimler artık eskiden olduğu gibi 1 sene için seçilecek. Biz bu değişikliğe kendimiz
de uyarak Mayıs 2009’da derneği olağanüstü genel kurula götürerek kendi görev süremizi 1 sene ile kısıtlı tutacağız.

Derneğimiz oldukça zor günler yaşamaktadır. 980 tane kayıtlı üye bulunmasına karşın, genel kurula sadece 32 kişi katılmıştır. Çalışmaların birçoğu durma noktasına gelmiş, çalışmalara aktif katılan üye sayısında daha da azalma olmuştur. Üyelerle iletişimde ciddi aksaklık yaşanmış, üye bilgilerinin eskimesinden dolayı üyelerimizin bir kısmı ile iletişim tamamen kopmuştur. Topluluk olarak iletişim ve çalışmalarımızın can damarını oluşturan internet sunucularımızda problemler yaşanmaktadır.

Toplan(a)mayan o cüzi üye aidatlarının toplamı 50,000 YTL’yi bulmuş, bazı üyeler dernek üyesi olduklarını bile farkında değillerdir.

Bugün bırakın yeni birçok çalışma yapmayı ya da mevcut çalışmaları sürdürmeyi; dernek üyeleri olarak birbirimizden habersiz, birbirimizle iletişim kuramaz bir haldeyiz.

Geçtiğimiz senelerde seçilen dernek yönetimlerinden tüm üyeler olarak yüksek beklentilerimiz oldu. Türkiye’de Linux ve özgür yazılımlar adına yapılmasını hayal ettiğimiz tüm çalışmaları LKD adına yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirmesini istedik. Sadece biz değil, dernek üyesi olmayan tüm Linux ve özgür yazılım camiasının böyle beklentileri oldu.

O da yetmedi bilişim sektöründeki camia dışı kurum/kişiler, hatta Linux ve özgür yazılımlar ile tanışan tüm kesimlerden beklentiler yükseldi.

Ne yazık ki, geçmiş yönetimlerin tamamı görev sürelerinin sonuna kadar bu büyük beklentiler altında doğal olarak ezildi, altlarından kalkamayarak yıprandı. Çünkü beklentiler büyük, ancak bu beklentilere omuz verecek yeterli gönüllü, yani iş gücü yoktu. Eski yönetimler bazen özel hayatlarından feragat ederek dernek işlerinde çalıştılar. Yine de 10 kişinin yapabileceği bir işi 1 kişi yapamayacağından çoğunlukla istendiği oranda başarılı olunamadığı zamanlar oldu. Burada hatanın bu derneğin üyeleri olarak hepimizde olduğunu düşünüyoruz.

Önceki dönemlerde yapılmasına karar verilen ya da yapılması istenen tüm çalışmaların (seminer, şenlik, konferans, e-dergi, vb) istediğimiz gibi gerçekleştirilememesinden direkt yönetim kurulunu sorumlu tuttuk. Yönetim kurulu ilgili çalışmalar için gerekli üye gücünü toplamalı, onlara bu işleri yaptırmalı; hiç kimseyi bulamıyorsa kendisi kolları sıvayıp yapmalıydı.

Biz yeni seçilen yönetim olarak farklı bir yol izlemeyi planlıyoruz. Gücümüz yettiği kadar derneği bir arada tutmak için çalışacağız, daha fazlasını hedeflemeyeceğiz. Derneğin yapılması istenen çalışmaları için tüm üyelerden yardım isteyeceğiz, herhangi 2 dernek üyesinin sorumluluğunu üstlenmediği hiçbir çalışmayı dernek olarak yapmayacağız/sürdürmeyeceğiz — bu çok önemsenen bir çalışma olsa dahi.

Kısaca, derneğin ayağını yorganına göre uzatacağız.

Bunu gerçekleştirebilmek için elbette dernek üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim sağlanabilmesi gerekiyor. O nedenle öncelikli hedefimiz üyeler arası iletişim kanallarını düzenlemek ve sağlıklı hale getirmek olacak. Bunu yapabilmek için sunucular, e-posta listeleri, web sayfalarını (özellikle intraneti) tekrar sağlıklı hale getirmek birinci öncelikli hedefimiz.

Daha sonra dernek üyelerinin elde olandan biraz daha ayrıntılı bir envanterini çıkarmak istiyoruz. Derneğe nasıl bakıyorlar, dernekle ilişkilerinin ne düzeyde olmasını istiyorlar, çalışmalara katılmak isterler mi diye tek tek üyelere sormayı ve onlardan gelen yanıtları
kayıtlarına işlemeyi planlıyoruz. Kendilerine derneğin neler yapmasını düşlediklerini de sorup, gelen yanıtları bir “İstek Listesi” halinde yayınlamayı istiyoruz. Böylece yeni bir çalışma başlatmak isteyen bir üyenin önünde birçok parlak fikir olacaktır.

Bu süreçte üyelerin iletişim bilgilerini yenileme süreci de gerçekleşecek. E-posta ile ulaşamadığımız üyelere gerekirse telefonla ulaşmamız, hiçbir şekilde iletişim kuramadığımız üyelerimizin bir listesini çıkarmamız gerekiyor.

Yukarıdaki öncelikli hedeflerimizden de algılayabileceğiniz gibi amacımız dağılan derneğimizi tekrar toparlayıp bütün bir yapı haline getirmek. Önümüzdeki nispeten hareketsiz yaz döneminin bu süreç için uygun olduğunu, tüm dernek üyelerinin bu süreçte bizleri yalnız
bırakmayarak yardımlar
ını esirgemeyeceklerini biliyoruz.

Yönetim kurulu olarak bir günlük tutmaya başladık, kendi sunucularımıza tam hakim olana kadar şimdilik http://lkd-yk.blogspot.com adresine yerleştirdik. Daha sonra asıl yeri olan lkd.org.tr altına taşıyacağız. Sık sık oraya yazmaya ve tüm derneği gelişmelerden haberdar etmeye özen göstereceğiz.

Üstte dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştığımız temel ilkeler etrafında biz 7 kişi hemfikir olduk, genel kurula gele(bile)n toplam 32 kişi de bunu onayladı. Yasal olarak zorunluluklarımızı yerine getirdik. Ancak yasal kısıtlamalar nedeniyle 980 kişilik bir derneğin geleceğinin 32 kişi tarafından belirlenmesini yeterli bulmuyoruz.

*Tüm* dernek üyelerinin bu süreçte söz sahibi olabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için [1] adresinde, dernek e-posta adresiniz ile web üzerinden katılabileceğiniz bir oylama hazırladık. Derneğin yönetim kurulunu, üstte anlattığımız temel ilkeleri ile beraber onayınıza sunuyoruz.

[1] http://oylama.lkd.org.tr/haziran_2008_secimleri.html

Linux Kullanıcıları Derneği
5. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri
Doruk Fişek
Volkan Evrin
Shane Shields
Hakan Uygun
Onur Küçük
Barış Özyurt
Alper Oğuz

22 Haziran 2008

Posted In: Genel